Nog slechts één bouwkavel beschikbaar!!!
 
Kavel Ziedewijdsekade Barendrecht

Kavelpaspoort Schuurwoning (VERKOCHT)

Voor de schuurwoning geldt een apart kavelpaspoort met regels ten aanzien van goot- en bouwhoogte, bebouwingsoppervlakte, kapvorm- en richting waar de nieuwe woning aan moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn hieronder weergegeven. 

Woning

 • Eenvoudig vormgegeven (typologie: schuurwoning, wagenschuur, kapschuur)
 • Bebouwingsoppervlakte maximaal 125 m2
 • Inhoud maximaal 650 m3
 • Goothoogte maximaal 3,5 meter
 • Dakhelling tussen 45 graden en 55 graden
 • Kaprichting evenwijdig of haaks aan de kavelrichting (haaks of evenwijdig aan de weg)
 • Zadeldak als kapvorm

Bijgebouw

 • Eenvoudigere architectuur
 • Bebouwingsoppervlakte maximaal 75 m2
 • Goothoogte maximaal 2,5 meter
 • Dakhelling gelijk aan de woning
 • Kaprichting bij voorkeur evenwijdig aan de verkavelingsrichting van de polder, anders haaks daarop.
 • Zadeldak als kapvorm

Het is toegestaan om het bijgebouw te integreren in het hoofdgebouw. In dat geval geldt voor het gehele bouwvolume de volgende maten:

 • Bebouwingsoppervlakte maximaal 200 m2
 • Inhoud maximaal 875 m3

Inrichting erf

 • De woning heeft een eigen formele uitrit met representatieve uitstraling
 • Het erf is omrand met een sloot en de randen zijn (deels) beplant
 • Aan de zij en achterkant bestaat de beplanting uit inheemse soorten met een landschappelijke uitstraling (geen conifeer). 
 • Er is geen gebouwde erfafscheiding toegestaan (geen klimop). Uitsluitend een groene erfafscheiding of geen erfafscheiding

Referentie-beelden 
 
 
 
E-mailen
Bellen